Szyfrowanie plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez określone aplikacje

Możesz utworzyć regułę, według której Kaspersky Endpoint Security będzie szyfrować pliki utworzone lub zmodyfikowane przez aplikacje określone w regule.

Pliki utworzone lub zmodyfikowane przez określone aplikacje przed zastosowaniem reguły szyfrowania nie zostaną zaszyfrowane.

W celu skonfigurowania szyfrowania plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez określone aplikacje:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować szyfrowanie plików utworzonych przez określone aplikacje.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz Szyfrowanie plików.
 7. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Domyślne reguły.

  Reguły szyfrowania są stosowane tylko w trybie Domyślne reguły. Po zastosowaniu reguł szyfrowania w trybie Domyślne reguły, jeśli zmienisz na tryb Pozostaw niezmienione, Kaspersky Endpoint Security będzie ignorował wszystkie reguły szyfrowania. Pliki, które zostały wcześniej zaszyfrowane, pozostaną zaszyfrowane.

 8. W prawej części okna wybierz zakładkę Reguły dla aplikacji.
 9. Jeśli chcesz wybrać aplikacje wyłącznie z listy Kaspersky Security Center, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Aplikacje z listy Kaspersky Security Center.

  Zostanie otwarte okno Dodaj aplikacje z listy Kaspersky Security Center.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Określ filtry w celu zawężenia listy aplikacji w tabeli. W tym celu określ wartości parametrów Aplikacja, Producent i Okres dodania oraz wszystkich pól z sekcji Grupa.
  2. Kliknij przycisk Odśwież.

   Tabela wyświetla aplikacje, które odpowiadają stosowanym filtrom.

  3. W kolumnie Aplikacja zaznacz pola obok aplikacji, których utworzone pliki mają być zaszyfrowane.
  4. Z listy rozwijalnej Reguły dla aplikacji wybierz Zaszyfruj wszystkie utworzone pliki.
  5. Z listy rozwijalnej Działania dla aplikacji wybranych wcześniej wybierz działanie, jakie Kaspersky Endpoint Security podejmie na regułach szyfrowania plików, które zostały wcześniej utworzone dla tych aplikacji.
  6. Kliknij OK.

  Informacje o regule szyfrowania dla plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez wybrane aplikacje pojawią się w tabeli na zakładce Reguły dla aplikacji.

 10. Jeżeli chcesz ręcznie wybrać aplikacje, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Niestandardowe aplikacje.

  Zostanie otwarte okno Dodaj / modyfikuj nazwy plików wykonywalnych aplikacji.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W polu do wprowadzania danych wpisz nazwę lub listę nazw plików wykonywalnych, w tym ich rozszerzenia.

   Możesz także dodać nazwy plików wykonywalnych aplikacji z listy Kaspersky Security Center poprzez kliknięcie przycisku Dodaj z listy Kaspersky Security Center.

  2. Jeśli to konieczne, w polu Opis wprowadź opis listy aplikacji.
  3. Z listy rozwijalnej Reguły dla aplikacji wybierz Zaszyfruj wszystkie utworzone pliki.
  4. Kliknij OK.

  Informacje o regule szyfrowania dla plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez wybrane aplikacje pojawią się w tabeli na zakładce Reguły dla aplikacji.

 11. W celu zapisania zmian kliknij OK.
Przejdź do góry