Szyfrowanie całego dysku

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla stacji roboczych, technologie Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker i Kaspersky Disk Encryption będą dostępne do szyfrowania. Jeśli program Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla serwerów plików, dostępne jest tylko technologia Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.

Ta sekcja zawiera informacje o szyfrowaniu całego dysku oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i przeprowadzania szyfrowania całego dysku przy użyciu Kaspersky Endpoint Security i wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji:

Informacje o Szyfrowaniu całego dysku

Szyfrowanie całego dysku przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption

Szyfrowanie całego dysku przy użyciu technologii Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

Tworzenie listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania

Deszyfrowanie dysków twardych

Przejdź do góry