Szyfrowanie na poziomie plików na lokalnych dyskach komputera

Szyfrowanie na poziomie plików na lokalnych dyskach komputera jest dostępne, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla stacji roboczych. Szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera jest niedostępne, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla serwerów plików.

Ta sekcja opisuje szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera i zawiera instrukcje dotyczące sposobu konfiguracji i przeprowadzania szyfrowania plików na lokalnych dyskach komputera z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security oraz Wtyczką konsoli Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji:

Szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

Tworzenie reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji

Szyfrowanie plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez określone aplikacje

Generowanie reguły deszyfrowania

Deszyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

Rozpakowywanie zaszyfrowanych pakietów

Przejdź do góry