Aygıtlar ve bağlantı veri yollarına erişim kuralları hakkında

Bir aygıt erişim kuralı, Aygıt Denetimi bileşeninin aşağıdaki işlevlerini tanımlayan parametrelerin birleşimidir:

Varsayılan olarak, erişim kuralları Aygıt Denetimi bileşeninin sınıflandırılmasında her tür aygıt için oluşturulur. Bu kurallar, ilgili aygıt türlerinin bağlantı veri yollarına erişime izin veriliyorsa bütün kullanıcılara aygıtlara her zaman tam erişim sunar.

Bağlantı veri yolu erişim kuralı, bağlantı erişim yoluna erişime izin verir ya da erişimi engeller.

Veri yollarına erişime izin veren kurallar, varsayılan olarak Aygıt Denetimi bileşeni sınıflandırmasında bulunan bütün bağlantı veri yolları için oluşturulur.

Aygıt erişim kurallarını veya bağlantı veri yolu erişim kurallarını oluşturamaz veya silemezsiniz; yalnızca düzenleyebilirsiniz.

Sayfanın başına git