Kaspersky Endpoint Security for Windows

Program Kaspersky Endpoint Security for Windows (zwany dalej także „aplikacją” lub „Kaspersky Endpoint Security”) oferuje użytkownikom korporacyjnym całkowitą ochronę przed znanymi cyfrowymi zagrożeniami.

NOWOŚCI KASPERSKY ENDPOINT SECURITY

Program Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Obsługę systemu Windows 10 21H1. Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.
 2. Dodano komponent Managed Detection and Response. Ten komponent upraszcza interakcję z rozwiązaniem znanym jako Kaspersky Managed Detection and Response. Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) oferuje całodobową ochronę przed rosnącą liczbą zagrożeń zdolnych do omijania zautomatyzowanych mechanizmów ochrony dla organizacji, które mają ciężki moment na znalezienie wysoko wykwalifikowanych ekspertów lub którzy posiadają ograniczone wewnętrzne zasoby. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu działania rozwiązania można znaleźć w pomocy do Kaspersky Managed Detection and Response.
 3. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.10. Kaspersky Endpoint Agent 3.10 oferuje nowe funkcje, rozwiązuje niektóre poprzednie problemy. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć w dokumentacji do rozwiązań firmy Kaspersky, które obsługują Kaspersky Endpoint Agent.
 4. Teraz oferuje możliwość zarządzania ochroną przed atakami, takimi jak zalewanie sieci i skanowanie portów Ustawienia Ochrony sieci.
 5. Dodano nową metodę tworzenia reguł sieciowych dla Zapory sieciowej. Możesz dodać reguły do pakietów i reguły aplikacji do nawiązywania połączeń, które są wyświetlane w oknie Monitor sieci. Jednakże ustawienia połączenia reguły sieciowej zostaną skonfigurowane automatycznie.
 6. Udoskonalono interfejs Monitor sieci. Dodano informacje o aktywności sieciowej: ID procesu, która inicjuje aktywność sieciową; typ sieci (sieć lokalna lub internet); porty lokalne. Domyślnie, informacje o typie sieci są ukryte.
 7. Teraz istnieje możliwość automatycznego utworzenia kont Agenta autoryzacji dla nowych użytkowników systemu Windows. Agent umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie pełnej autoryzacji w celu uzyskania dostępu do dysków, które zostały zaszyfrowane przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption, i załadowania systemu operacyjnego. Aplikacja sprawdza informacje o kontach użytkowników systemu Windows na komputerze. Jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje konto użytkownika systemu Windows, które nie zawiera konta Agenta autoryzacji, aplikacja utworzy nowe konto do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków. Dlatego też nie musisz ręcznie dodawać kont Agenta autoryzacji dla komputerów z już zaszyfrowanymi dyskami.
 8. Teraz istnieje możliwość monitorowania procesu szyfrowania dysków w interfejsie aplikacji na komputerach użytkowników (Kaspersky Disk Encryption i BitLocker). Możesz uruchomić narzędzie Monitor szyfrowania z poziomu okna głównego aplikacji.
 9. Problem z działaniem technologii Kaspersky Disk Encryption (FDE) został rozwiązany. Szczegółowe informacje na temat problemu można znaleźć w Bazie wiedzy pomocy technicznej.

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Aby aplikacja Kaspersky Endpoint Security działała poprawnie, komputer powinien spełniać określone wymagania.

Minimalne wymagania ogólne:

Obsługiwane systemy operacyjne dla stacji roboczych:

Algorytm podpisu modułu SHA-1 jest przestarzały według firmy Microsoft. Aktualizacja KB4474419 jest wymagana do pomyślnej instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze działającym pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7. Więcej informacji o tej stronie można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Obsługiwane systemy operacyjne dla serwerów:

Algorytm podpisu modułu SHA-1 jest przestarzały według firmy Microsoft. Aktualizacja KB4474419 jest wymagana do pomyślnej instalacji Kaspersky Endpoint Security na komputerze działającym pod systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2008 R2. Więcej informacji o tej stronie można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat obsługi systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i Microsoft Windows Server 2019 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.

Obsługiwane platformy wirtualne:

Ograniczenia obsługi platformy serwerowej:

Ograniczenia dotyczące obsługi platform wirtualnych są dostępne w dokumentacji użytkownika.

KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI ZE ZDALNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA KASPERSKY SECURITY CENTER

Kaspersky Endpoint Security obsługuje pracę z następującymi wersjami Kaspersky Security Center:

Webowa wtyczka administracyjna dla Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.6.0 jest kompatybilna z Kaspersky Security Center Web Console w wersji 12.

W celu zdalnego zarządzania aplikacją za pośrednictwem Kaspersky Security Center:

 1. Zainstaluj Agenta sieciowego na komputerze.

  Więcej informacji na temat instalowania Agenta sieciowego można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center 12.

 2. Zainstaluj wtyczkę zarządzającą dla Kaspersky Endpoint Security for Windows w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

  Pakiet instalacyjny dla wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym.

  Pakiet instalacyjny wtyczki internetowej jest dostępny do pobrania na stronie oraz w oknie zarządzania wtyczkami konsoli Kaspersky Security Center Web Console. Aby zainstalować wtyczkę webową w wersji 11.6.0, w pierwszej kolejności należy usunąć poprzednią wersję wtyczki webowej.

Wtyczka zarządzająca Kaspersky Endpoint Security for Windows dla wersji 11.6.0 jest instalowana na wtyczce zarządzającej Kaspersky Endpoint Security for Windows dla wersji 11.X.X. Aby kontynuować korzystanie z wcześniejszej wersji wtyczki zarządzającej, w pierwszej kolejności należy usunąć wtyczkę zarządzającą w wersji 11.6.0.

Ograniczenia kompatybilności z Kaspersky Security Center:

INSTALACJA

Aby lokalnie zainstalować aplikację, uruchom plik setup_kes.exe z pełnego pakietu dystrybucyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji. Więcej informacji na temat instalacji aplikacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika.

Podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security for Windows wykrywa na komputerze aplikacje, których jednoczesne działanie może zmniejszać wydajność komputera lub prowadzić do innych problemów z kompatybilnością (nawet do problemów z działaniem). Pełna lista niekompatybilnego oprogramowania jest dostępna w dokumentacji użytkownika.

Podczas instalacji z pełnego pakietu dystrybucyjnego, do Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.6.0 można zaktualizować następujące aplikacje:

Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 2 lub nowszej należy mieć na uwadze następujące kwestie specjalne:

AKTUALIZOWANIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI AKTUALIZACJI KASPERSKY

Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows można zainstalować za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky.

Za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky możesz zaktualizować następujące aplikacje:

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security w wersji 11.3.0 lub nowszej jest wdrażany w infrastrukturze wraz ze starszymi wersjami aplikacji, Kaspersky Security Center będzie mógł zainstalować dwie aktualizacje Kaspersky Endpoint Security do wersji 11.6.0: jedna do zaktualizowania Kaspersky Endpoint Security w wersjach 11.0.1–11.2.0 CF1, a druga do zaktualizowania wersji 11.3.0 lub nowszej.

Aktualizowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows z wersji beta do wersji 11.6.0 nie jest obsługiwane.

Podczas aktualizacji za pośrednictwem usługi aktualizacji Kaspersky należy mieć na uwadze następujące kwestie specjalne:

KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI Z MODUŁAMI SZYFROWANIA AES ORAZ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI KOMPONENTÓW SZYFRUJĄCYCH DANE

Począwszy od Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2, Moduł szyfrowania AES jest dostępny w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji. Dlatego instalacja oddzielnego modułu szyfrowania nie jest wymagana.

Wszystkie biblioteki wymagane do szyfrowania danych będą automatycznie instalowane w następujących przypadkach:

 1. Podczas instalacji aplikacji, pod warunkiem że wybrano komponenty Szyfrowanie całego dysku (FDE) lub Szyfrowanie plików (FLE).
 2. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 2 lub nowszej, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się z użyciem pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości oraz wybrano komponenty Szyfrowanie całego dysku (FDE) lub Szyfrowanie plików (FLE).
 3. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 1 Maintenance Release 3 z zainstalowanym Modułem szyfrowania AES w wersji 1.1.0.73, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się przy użyciu pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości.
 4. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 10 Service Pack 1 Maintenance Release 4 z zainstalowanym Modułem szyfrowania AES w wersji 1.1.0.73, pod warunkiem że aktualizacja odbywa się przy użyciu pakietu dystrybucyjnego aplikacji z kluczem o odpowiedniej długości.

Inne konfiguracje Kaspersky Endpoint Security oraz moduły szyfrowania AES nie są obsługiwane.

Przed zaktualizowaniem Kaspersky Endpoint Security należy usunąć Moduł szyfrowania AES lub zaktualizować moduł do wersji 1.1.0.73. Przed usunięciem lub zaktualizowaniem Modułu szyfrowania AES należy odszyfrować wszystkie dyski twarde, które zostały zaszyfrowane przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption. Po usunięciu Modułu szyfrowania AES, dostęp do zaszyfrowanych plików zostanie zablokowane.

Jeśli chcesz przełączyć z metody szyfrowania do szyfrowania z użyciem klucza o innej długości, przed zaktualizowaniem aplikacji do wersji 11.6.0 musisz odszyfrować wszystkie zaszyfrowane obiekty i usunąć Moduł szyfrowania AES, który był używany. Po przełączeniu na szyfrowanie z kluczem o innej długości, dostęp do zaszyfrowanych plików zostanie zablokowany.

KOMPATYBILNOŚĆ Z KASPERSKY ENDPOINT AGENT

Program Kaspersky Endpoint Security jest kompatybilny z następującymi wersjami Kaspersky Endpoint Agent: 3.7, 3.8 i 3.9.

Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Agent 3.9 znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security for Windows w wersji 11.6.0. Kaspersky Endpoint Agent zostanie automatycznie zainstalowany, jeśli komponent Endpoint Agent zostanie wybrany podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security.

Jeśli podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security wybrałeś komponent Endpoint Sensor, a na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Agent w wersji 3.7 lub 3.8, aplikacja zostanie automatycznie zaktualizowana do wersji 3.9.

LISTA NAPRAWIONYCH BŁĘDÓW I POPRAWEK TYPU „PRIVATE PATCH” ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUBLIKACJI

Lista rozwiązanych problemów i poprawek typu „private patch” znajdujących się w publikacji jest dostępna na stronie pomocy technicznej.

ZNANE PROBLEMY

Lista ograniczeń i znanych problemów jest dostępna w dokumentacji użytkownika.

© 2021 AO Kaspersky Lab

Przejdź do góry