Informacje o Kaspersky Free

Kaspersky Free zapewnia pełną ochronę przed różnego typu zagrożeniami bezpieczeństwa informacji. W Kaspersky Free zaimplementowane zostały różne funkcje i moduły ochrony w celu zapewnienia kompletnej ochrony.

Składniki ochrony służą do ochrony komputera przed różnego typu zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, atakami sieciowymi i oszustwami w czasie rzeczywistym. Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł ochrony.

Jako uzupełnienie ochrony w czasie rzeczywistym oferowanej przez moduły zalecamy regularne przeprowadzanie skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów. Jest to niezbędne w celu wykluczenia możliwości rozprzestrzeniania się szkodliwych programów, które nie zostały wykryte przez składniki ochrony, na przykład ze względu na ustawienie niskiego poziomu ochrony lub innych powodów.

Aby wersje modułów i bazy danych programu Kaspersky Free nie uległy przeterminowaniu, musisz je aktualizować.

Poniżej opisane jest działanie modułów ochrony w trybie programu Kaspersky Free zalecanym przez specjalistów z Kaspersky (z domyślnymi ustawieniami aplikacji).

Ochrona plików

Moduł Ochrona plików zapobiega zainfekowaniu systemu plików komputera. Moduł uruchamia się podczas ładowania systemu operacyjnego, pozostaje w pamięci RAM i skanuje wszystkie pliki, które są otwierane, zapisywane lub uruchamiane na Twoim komputerze, oraz wszystkie podłączone dyski. Kaspersky Free przechwytuje każdy otwierany plik i skanuje go w poszukiwaniu znanych wirusów i innych szkodliwych programów. Jeżeli plik nie jest zainfekowany lub został wyleczony przez oprogramowanie antywirusowe, można dalej z niego korzystać. Jeżeli wyleczenie pliku nie powiedzie się, zostanie on usunięty. W takiej sytuacji kopia pliku zostanie przeniesiona do Kwarantanny. Jeśli zainfekowany plik zostanie umieszczony w tym samym miejscu, w którym znajdował się usunięty plik o tej samej nazwie, Kwarantanna zapisze tylko kopię tego drugiego pliku. Kopia pierwszego pliku o tej samej nazwie nie zostanie zapisana.

Ochrona poczty

Moduł Ochrona poczty skanuje wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące komputera. Jeżeli wiadomość nie zawiera niebezpiecznych obiektów, program zezwala na dostęp do niej.

Ochrona WWW

Ochrona WWW przechwytuje i blokuje wykonanie niebezpiecznych skryptów na stronach internetowych. Ochrona WWW także monitoruje cały ruch internetowy i blokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych.

Ochrona komunikatorów

Ochrona komunikatorów umożliwia bezpieczne korzystanie z klientów komunikatorów. Chroni informacje docierające do komputera poprzez protokoły komunikatorów. Moduł Ochrona komunikatorów zapewnia bezpieczne działanie różnych aplikacji służących do komunikacji.

Anti-Phishing

Anti-Phishing umożliwia sprawdzanie, czy adresy internetowe znajdują się na liście adresów typu phishing. Anti-Phishing jest zintegrowany z komponentami Ochrona WWW i Ochrona komunikatorów.

Kontrola systemu

Moduł Kontrola systemu wycofuje zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym przez szkodliwą lub inną aktywność aplikacji.

Komponent chroni przed szkodliwym oprogramowaniem, w tym:

Wyłączenie tego komponentu nie jest zalecane.

Blokowanie ataków sieciowych

Moduł Blokowanie ataków sieciowych zostaje załadowany podczas uruchamiania systemu operacyjnego i skanuje przychodzący ruch sieciowy w poszukiwaniu aktywności charakterystycznych dla ataków sieciowych. Przy pierwszej próbie ataku na Twój komputer, Kaspersky Free zablokuje wszelką aktywność sieciową atakującego komputera.

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa zapobiega przechwytywaniu danych wprowadzanych przy pomocy klawiatury fizycznej i chroni dane osobowe przed próbami ich przechwycenia przy użyciu zrzutów ekranu.

W tej sekcji pomocy

Nowości

Wymagania sprzętowe i programowe

Kompatybilność z innymi aplikacjami Kaspersky

Przejdź do góry