Zmienianie ustawień połączeń szyfrowanych

Połączenia szyfrowane są nawiązywane po protokołach SSL i TLS. Domyślnie, Kaspersky Free skanuje takie połączenia po żądaniu składnika Filtr adresów internetowych.

W celu zmiany ustawień połączeń szyfrowanych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Przejdź do sekcji Dodatkowe.
 4. Kliknij odnośnik Sieć, aby otworzyć okno Ustawienia sieci.
 5. W sekcji Skanowanie połączeń szyfrowanych kliknij odnośnik strony internetowe, aby otworzyć okno Strony internetowe.

  To okno wyświetla listę stron internetowych, na których połączenia szyfrowane nie mogą być odszyfrowywane. Połączenia szyfrowane na tych stronach nie mogą być skanowane. Ta lista jest aktualizowana przez ekspertów z Kaspersky.

 6. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana podczas połączenia ze stronami internetowymi przy użyciu połączeń szyfrowanych:
  • Nie skanuj połączeń szyfrowanych. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych.
  • Skanuj połączenia szyfrowane po zgłoszeniu od składników ochrony. Aplikacja skanuje połączenia szyfrowane po żądaniu składnika Filtr adresów internetowych. To działanie jest wybrane domyślnie.
  • Zawsze skanuj połączenia szyfrowane. Aplikacja zawsze skanuje połączenia szyfrowane.
 7. Wybierz akcję, jaka ma zostać wykonana, gdy podczas skanowania połączeń szyfrowanych wystąpią błędy:
  • Ignoruj. Jeśli to działanie jest wybrane, aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
  • Pytaj. Jeśli podczas skanowania połączenia szyfrowanego wystąpi problem ze stroną internetową, aplikacja wyświetli powiadomienie, w którym można wybrać następujące działanie:
   • Ignoruj. Aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową, na której wystąpił błąd skanowania.
   • Dodaj stronę internetową do wykluczeń. Aplikacja doda adres strony internetowej do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Strony internetowe z błędami skanowania.

   Ta opcja jest wybrana domyślnie.

  • Dodaj stronę internetową do wykluczeń. Aplikacja doda stronę internetową do listy wykluczeń. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na stronach internetowych znajdujących się na liście wykluczeń. Te strony internetowe są wyświetlane w oknie Strony internetowe z błędami skanowania.
 8. Kliknij odnośnik Strony internetowe z błędami skanowania, aby otworzyć okno Strony internetowe z błędami skanowania. Aplikacja nie skanuje połączeń szyfrowanych na tych stronach internetowych. Jednakże aplikacja sprawdza adresy tych stron internetowych, porównując je z bazami danych szkodliwych adresów internetowych. Jeśli strona internetowa zostanie odnaleziona w bazie danych szkodliwych adresów internetowych, aplikacja zakończy połączenie ze stroną internetową.
 9. Kliknij Zarządzaj wykluczeniami, aby otworzyć okno Wykluczenia, w którym wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać stronę internetową do listy wykluczeń dla skanowania połączeń szyfrowanych.
  2. W polu Nazwa domeny wprowadź nazwę domenową strony internetowej.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.

   Aplikacja nie będzie skanować połączeń szyfrowanych z tymi stronami internetowymi. Należy pamiętać, że dodanie strony internetowej do listy wykluczeń może ograniczyć funkcjonalność skanowania strony internetowej przez Filtr adresów internetowych.

Przejdź do góry