Rezerwowanie zasobów systemu operacyjnego dla gier komputerowych

Podczas gdy Kaspersky Free działa w trybie pełnoekranowym równocześnie z niektórymi aplikacjami (szczególnie grami komputerowymi), mogą wystąpić następujące problemy:

Aby uniknąć ręcznej zmiany ustawień programu Kaspersky Free przy każdym przełączaniu się do trybu pełnoekranowego, należy skorzystać z Trybu gracza. Jeśli Tryb gracza jest używany i grasz lub pracujesz z aplikacjami w trybie pełnoekranowym, Kaspersky Free nie uruchamia zadań skanowania i aktualizacji i nie wyświetla powiadomień.

W celu włączenia Trybu gracza:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia.

  3. Wybierz sekcję Wydajność.

    Okno będzie wyświetlać ustawienia wydajności Kaspersky Free.

  4. Zaznacz pole Użyj Trybu gracza.
Przejdź do góry