Aktualizowanie aplikacji

Aplikacja jest aktualizowana automatycznie, jeśli wybrałeś opcję w oknie ustawień dla aktualizacji, które mają zostać wykonane automatycznie (UstawieniaDodatkoweAktualizacjaTryb uruchamiania aktualizacji bazy danych).

Aplikacja jest automatycznie aktualizowana, jeśli instalujesz nową wersję aplikacji na poprzedniej.

Podczas pobierania aktualizacji porówna poprzednią i nową wersję Umowy licencyjnej, Oświadczenia Kaspersky Security Network oraz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli umowy i/lub oświadczenia różnią się, aplikacja zaoferuje ponowne ich przeczytanie i zaakceptowanie.

Ograniczenia aktualizacji z poprzedniej wersji aplikacji

Aktualizacja z Kaspersky Free posiada następujące ograniczenia:

Przejdź do góry