Przekazywanie danych do Kaspersky Security Network

Zakres danych przekazywanych do Kaspersky Security Network został opisany w Oświadczeniu Kaspersky Security Network.

W celu przeczytania Oświadczenia Kaspersky Security Network:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia.

  3. W oknie Ustawienia wybierz sekcję Dodatkowe.
  4. W sekcji Dodatkowe wybierz Dodatkowe narzędzia ochrony i zarządzania.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia dodatkowych narzędzi ochrony.

  5. Kliknij odnośnik Oświadczenie Kaspersky Security Network, aby wyświetlić treść Oświadczenia Kaspersky Security Network.
Przejdź do góry