Sprawdzanie połączenia z Kaspersky Security Network

Nawiązanie połączenia z Kaspersky Security Network może być niemożliwe, gdy:

W celu sprawdzenia połączenia z Kaspersky Security Network:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W dolnej części otwartego okna kliknij przycisk Więcej narzędzi.

    Zostanie otwarte okno Narzędzia.

  3. W oknie Narzędzia przejdź do sekcji Bezpieczeństwo.

W sekcji Bezpieczeństwo kliknij odnośnik Ochrona w chmurze w celu otwarcia okna Ochrona w chmurze. Okno Ochrona w chmurze będzie wyświetlać stan połączenia z Kaspersky Security Network.

Przejdź do góry