Informacje o Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security zapewnia pełną ochronę przed różnego typu zagrożeniami bezpieczeństwa informacji, atakami sieciowymi i phishingowymi oraz spamem. W Kaspersky Internet Security zaimplementowane zostały różne funkcje i moduły ochrony w celu zapewnienia kompletnej ochrony.

Ochrona komputera

Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł ochrony. Możesz włączać i wyłączać składniki ochrony oraz konfigurować ich ustawienia.

Jako uzupełnienie ochrony w czasie rzeczywistym oferowanej przez moduły zalecamy regularne przeprowadzanie skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów. Jest to niezbędne w celu wykluczenia możliwości rozprzestrzeniania się szkodliwych programów, które nie zostały wykryte przez składniki ochrony, na przykład ze względu na ustawienie niskiego poziomu ochrony lub innych powodów.

Aby wersje modułów i bazy danych programu Kaspersky Internet Security nie uległy przeterminowaniu, musisz je aktualizować.

Niektóre zadania, które nie są wykonywane zbyt często (na przykład czyszczenie śladów aktywności użytkownika w systemie), mogą zostać uruchomione przy pomocy zaawansowanych narzędzi i kreatorów.

Poniżej opisane jest działanie modułów ochrony w trybie programu Kaspersky Internet Security zalecanym przez specjalistów z Kaspersky (z domyślnymi ustawieniami aplikacji).

Ochrona plików

Moduł Ochrona plików zapobiega zainfekowaniu systemu plików komputera. Moduł uruchamia się podczas ładowania systemu operacyjnego, pozostaje w pamięci RAM i skanuje wszystkie pliki, które są otwierane, zapisywane lub uruchamiane na Twoim komputerze, oraz wszystkie podłączone dyski. Kaspersky Internet Security przechwytuje każdy otwierany plik i skanuje go w poszukiwaniu znanych wirusów i innych szkodliwych programów. Jeżeli plik nie jest zainfekowany lub został wyleczony przez oprogramowanie antywirusowe, można dalej z niego korzystać. Jeżeli wyleczenie pliku nie powiedzie się, zostanie on usunięty. W takiej sytuacji kopia pliku zostanie przeniesiona do Kwarantanny. Jeśli zainfekowany plik zostanie umieszczony w tym samym miejscu, w którym znajdował się usunięty plik o tej samej nazwie, Kwarantanna zapisze tylko kopię tego drugiego pliku. Kopia pierwszego pliku o tej samej nazwie nie zostanie zapisana.

Ochrona poczty

Moduł Ochrona poczty skanuje wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące komputera. Jeżeli wiadomość nie zawiera niebezpiecznych obiektów, program zezwala na dostęp do niej.

Ochrona WWW

Ochrona WWW przechwytuje i blokuje wykonanie niebezpiecznych skryptów na stronach internetowych. Ochrona WWW także monitoruje cały ruch internetowy i blokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych.

Ochrona komunikatorów

Ochrona komunikatorów umożliwia bezpieczne korzystanie z klientów komunikatorów. Chroni informacje docierające do komputera poprzez protokoły komunikatorów. Moduł Ochrona komunikatorów zapewnia bezpieczne działanie różnych aplikacji służących do komunikacji.

Kontrola aplikacji

Moduł ten zapisuje działania aplikacji wykonywane w systemie oraz zarządza ich aktywnością w oparciu o grupę, do której moduł przypisał aplikacje. Dla każdej grupy aplikacji określony jest zestaw reguł. Reguły te zarządzają dostępem programów do różnych zasobów systemu operacyjnego.

Menedżer aplikacji

Menedżer aplikacji umożliwia zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na komputerze.

Ochrona kamery internetowej

Ochrona kamery internetowej blokuje nieautoryzowany dostęp do kamery internetowej i powiadamia o zablokowaniu dostępu.

Zapora sieciowa

Zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy w sieciach lokalnych i internecie. Moduł filtruje wszystkie aktywności sieciowe, korzystając z dwóch typów reguł: reguł dla aplikacji i reguł dla pakietów.

Monitor sieci

Monitor sieci jest zaprojektowany do monitorowania aktywności sieciowej w czasie rzeczywistym.

Kontrola systemu

Moduł Kontrola systemu wycofuje zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym przez szkodliwą lub inną aktywność aplikacji.

Komponent chroni przed szkodliwym oprogramowaniem, w tym:

Wyłączenie tego komponentu nie jest zalecane.

Blokowanie ataków sieciowych

Moduł Blokowanie ataków sieciowych zostaje załadowany podczas uruchamiania systemu operacyjnego i skanuje przychodzący ruch sieciowy w poszukiwaniu aktywności charakterystycznych dla ataków sieciowych. Przy pierwszej próbie ataku na Twój komputer, Kaspersky Internet Security zablokuje wszelką aktywność sieciową atakującego komputera.

Anti-Spam

Anti-Spam skanuje przychodzące wiadomości e-mail na obecność spamu. Wszystkie wiadomości zawierające spam są oznaczane specjalnymi nagłówkami.

Anti-Phishing

Anti-Phishing umożliwia sprawdzanie, czy adresy internetowe znajdują się na liście adresów typu phishing. Anti-Phishing jest zintegrowany z komponentami Ochrona WWW, Anti-Spam i Ochrona komunikatorów.

Blokowanie banerów

Blokowanie banerów blokuje banery reklamowe wyświetlane na stronach internetowych lub wbudowane w interfejsy aplikacji.

Surfowanie incognito

Surfowanie incognito wykrywa żądania wysyłane przez przeglądarkę internetową do usług śledzenia i może modyfikować żądania do i odpowiedzi od usług śledzenia w sposób, który chroni użytkownika przed śledzeniem jego aktywności online.

Bezpieczne pieniądze

Bezpieczne pieniądze zapewniają ochronę poufnych danych podczas korzystania z usług bankowości internetowej i systemów płatności oraz zapobiega kradzieży funduszy podczas dokonywania płatności online.

Bezpieczne wprowadzanie danych

Bezpieczne wprowadzanie z klawiatury zapewnia ochronę przed keyloggerami podczas wprowadzania danych osobistych na stronach internetowych. Klawiatura ekranowa zapobiega przechwytywaniu danych wprowadzanych przy pomocy klawiatury fizycznej i chroni dane osobowe przed próbami ich przechwycenia przy użyciu zrzutów ekranu.

Tryb Zaufane aplikacje

Tryb Zaufane aplikacje chroni komputer przed aplikacjami, które mogą być niebezpieczne. Jeśli tryb Zaufane aplikacje jest włączony, Kaspersky Internet Security zezwoli na uruchomienie tylko tych aplikacji, które zostały zaklasyfikowane jako zaufane (na przykład w oparciu o informacje o aplikacji z Kaspersky Security Network lub zaufanego podpisu cyfrowego).

Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska chroni dzieci i młodzież przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z komputera i internetu.

Moduł Kontrola rodzicielska umożliwia wprowadzenie ograniczeń na dostęp do zasobów sieciowych i aplikacji dla różnych użytkowników w zależności od ich wieku. Kontrola rodzicielska umożliwia przeglądanie statystyk dotyczących aktywności kontrolowanych użytkowników.

My Kaspersky

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Kaspersky Internet Security, możesz zdalnie zarządzać ochroną tego komputera z poziomu My Kaspersky.

Bezpieczne połączenie

Kaspersky Internet Security chroni dane podczas łączenia z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi.

W tej sekcji pomocy

Nowości

Wymagania sprzętowe i programowe

Kompatybilność z innymi aplikacjami Kaspersky

Przejdź do góry