Informacje o ochronie transakcji finansowych oraz zakupów online

Aby chronić poufne dane wprowadzane na stronach internetowych banków i systemów płatności (na przykład numery kart płatniczych i hasła dostępu do usług bankowości elektronicznej) oraz zapobiec kradzieży aktywów podczas dokonywania płatności w internecie, Kaspersky Internet Security oferuje użytkownikowi otwieranie takich stron w Bezpiecznej przeglądarce.

Bezpieczna przeglądarka jest specjalnym trybem działania przeglądarki, zaprojektowanym do ochrony danych podczas korzystania ze stron internetowych banków i systemów płatności. Bezpieczna przeglądarka jest odizolowanym środowiskiem zapobiegającym wstrzyknięciu kodu do procesu Bezpiecznej przeglądarki przez inne aplikacje. Kaspersky Internet Security tworzy specjalne profile dla przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome, aby blokować wpływ dodatków innych firm na działanie Bezpiecznej przeglądarki. Aplikacja nie wpływa na Twoje dane, które przeglądarki mogą zapisywać w profilach dla nich utworzonych.

Jeśli korzystasz z Microsoft Edge opartym na Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Bezpieczna przeglądarka jest otwierana w nowym oknie.

Aplikacja używa rozszerzenia Kaspersky Protection do zapewnienia funkcji Bezpiecznej przeglądarki.

Przeglądarki, które nie spełniają wymagań oprogramowania, nie działają w trybie Bezpieczna przeglądarka. Zamiast tych przeglądarek albo Microsoft Edge oparty na Chromium albo też inna przeglądarka skonfigurowana w ustawieniach aplikacji uruchamia się w trybie Bezpiecznej przeglądarki.

Niemożliwe jest uruchomienie Bezpiecznej przeglądarki w następujących przypadkach:

Uruchamianie Bezpiecznej przeglądarki w Yandex Browser

Kaspersky Internet Security obsługuje bezpieczne transakcje finansowe w Yandex Browser z pewnymi ograniczeniami. Aby uruchomić Bezpieczną przeglądarkę, aplikacja wstrzykuje specjalny skrypt w stronę internetową (i ruch sieciowy). Rozszerzenie Kaspersky Protection jest niedostępne. Komponenty Surfowanie incognito i Blokowanie banerów działają, ale nie mogą być skonfigurowane w Yandex Browser.

Możliwości Bezpiecznej przeglądarki

W trybie Bezpieczna przeglądarka aplikacja chroni przed następującymi typami zagrożeń:

Stan Bezpiecznej przeglądarki

W momencie otwarcia strony internetowej w Bezpiecznej przeglądarce na obramowaniu okna przeglądarki pojawia się ramka. Kolor ramki odzwierciedla stan ochrony.

Ramka okna przeglądarki może wyświetlać następujące wskaźniki koloru:

Informacje o ochronie przed tworzeniem zrzutów ekranu

Aby chronić dane podczas przeglądania chronionych stron internetowych, Kaspersky Internet Security zapobiega przed tworzeniem nieautoryzowanych zrzutów ekranu przez oprogramowanie szpiegujące. Ochrona przed tworzeniem zrzutów ekranu jest domyślnie włączona. Ochrona przed wykonywaniem zrzutów ekranu jest uruchomiona nawet wtedy, gdy wirtualizacja sprzętu jest wyłączona.

Informacje o ochronie danych znajdujących się w schowku

Kaspersky Internet Security blokuje nieautoryzowany dostęp, który próbują uzyskać aplikacje, podczas wykonywania płatności online, aby zapobiec kradzieży danych przez przestępców. Blokowanie jest dostępne, jeśli niezaufana aplikacja próbuje uzyskać dostęp do schowka. Jeśli kopiowanie danych z jednego okna aplikacji do drugiego odbywa się ręcznie (np. z Notatnika do okna edytora tekstu), dostęp do schowka jest dozwolony.

Ochrona schowka nie działa, jeśli wirtualizacja sprzętu jest wyłączona na komputerze.

Jeśli Bezpieczna przeglądarka jest uruchamiana w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10, Kaspersky Internet Security zablokuje interakcję z aplikacjami uniwersalnymi systemu Windows ze schowkiem.

Przejdź do góry