Ocenianie stanu ochrony komputera i rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem

O problemach z ochroną komputera informuje wskaźnik stanu ochrony znajdujący się w górnej części okna głównego aplikacji. Zielony oznacza, że komputer jest chroniony. Żółty wskazuje na problemy dotyczące ochrony, a czerwony oznacza, że ochrona komputera jest zagrożona. Zalecane jest natychmiastowe rozwiązanie problemów i zwalczenie zagrożeń bezpieczeństwa.

Okno Centrum powiadomień można otworzyć, klikając wskaźnik w oknie głównym aplikacji. To okno zawiera szczegółowe informacje o stanie ochrony komputera i zasugeruje możliwe działania mające na celu rozwiązanie problemów i wyeliminowanie zagrożeń.

Problemy z ochroną są pogrupowane według kategorii. Dla każdego problemu wyświetlone są akcje, które mogą zostać użyte do jego rozwiązania.

Sekcja Zalecenia wyświetla działania, które powinny zostać wykonane w celu zoptymalizowania działania aplikacji i jej efektywniejszego wykorzystania.

Sekcja Pokaż N zignorowanych problemów wyświetla powiadomienia, do których została zastosowana akcja Ignoruj. Problemy znajdujące się w tej sekcji nie wpływają na kolor wskaźnika ochrony okna głównego aplikacji.

Przejdź do góry