Zezwalanie aplikacjom na dostęp do kamery internetowej

W celu zezwolenia aplikacjom na dostęp do kamery internetowej:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Więcej narzędzi.

  Zostanie otwarte okno Narzędzia.

 3. W oknie Narzędzia przejdź do sekcji Zarządzanie aplikacjami.
 4. Kliknij odnośnik Kontrola aplikacji, aby otworzyć okno Kontrola aplikacji.
 5. W oknie Kontrola aplikacji kliknij odnośnik Zarządzaj aplikacjami, aby otworzyć okno Zarządzanie aplikacjami.
 6. Wybierz aplikację z listy, której chcesz pozwolić na dostęp do kamery internetowej. Podwójne kliknięcie nazwy aplikacji otwiera okno Reguły aplikacji.
 7. W oknie Reguły aplikacji przejdź na zakładkę Uprawnienia.
 8. Z listy kategorii uprawnień wybierz Modyfikacja systemu operacyjnegoPodejrzane modyfikacje systemu operacyjnego Dostęp do kamery internetowej.
 9. W kolumnie Akcja kliknij ikonę, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Zezwól.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Aplikacja będzie miała dozwolony dostęp do kamery internetowej, jeśli pole Blokuj dostęp do kamery internetowej dla wszystkich aplikacji jest odznaczone.

Jeśli pole Blokuj dostęp do kamery internetowej dla wszystkich aplikacji jest zaznaczone, Kaspersky Internet Security blokuje dostęp aplikacji do kamery internetowej niezależnie od grupy zaufania i ręcznie skonfigurowanych uprawnień.

Przejdź do góry