Ochrona dostępu do funkcji zarządzania Kaspersky Internet Security przy użyciu hasła

Z komputera może korzystać kilku użytkowników posiadających różną wiedzę na temat jego bezpieczeństwa. Brak zabezpieczenia dostępu do programu Kaspersky Internet Security i jego ustawień może znacznie obniżyć poziom ochrony komputera.

W celu ograniczenia dostępu do aplikacji możesz ustawić hasło administratora i określić, które akcje będą wymagać jego podania:

W celu włączenia ochrony dostępu do kontroli Kaspersky Internet Security przy użyciu hasła:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. Wybierz sekcję Ogólne.
 4. Kliknij odnośnik Ustaw ochronę hasłem, aby otworzyć okno Ochrona prywatności.
 5. W otwartym oknie wypełnij pola Nowe hasło i Potwierdź hasło.

  Wymagania wobec hasła:

  • Hasło powinno zawierać minimum osiem znaków
  • Hasło powinno zawierać minimum jedną cyfrę
  • Hasło musi zawierać wielkie i małe litery
 6. W grupie ustawień Zakres hasła określ działania aplikacji, do których dostęp będzie ograniczony.

Zapomniane hasło nie może zostać przywrócone. Jeżeli zapomnisz swoje hasło, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu odzyskania dostępu do ustawień programu Kaspersky Internet Security.

Przejdź do góry