Włączanie ochrony przy użyciu wirtualizacji sprzętu

W celu włączenia ochrony przy użyciu wirtualizacji sprzętu:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia.

  3. Wybierz sekcję Dodatkowe.
  4. Wybierz podsekcję Dodatkowe narzędzia ochrony i zarządzania.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia dodatkowych narzędzi ochrony.

  5. Zaznacz pole Jeśli jest dostępna, używaj wirtualizacji sprzętu. To pole jest wyświetlane, gdy aplikacja jest zainstalowana na 64-bitowej wersji systemu Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10.
  6. Zaznacz pole Używaj zaawansowanych funkcji wirtualizacji sprzętowej, jeśli chcesz włączyć wirtualizację sprzętową podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

Jeśli wirtualizacja sprzętu jest wyłączona na komputerze, ochrona przy użyciu wirtualizacji sprzętu będzie wyłączona. Więcej informacji na temat wirtualizacji sprzętu można znaleźć po kliknięciu odnośnika Dowiedz się więcej w oknie Dodatkowe narzędzia ochrony i zarządzania.

Przejdź do góry