Tarama ayarları

Tabloda aşağıdaki tarama türlerini denetleyen ayarlar açıklanmıştır: Tam Tarama, Hızlı Tarama, Seçici Tarama ve İçerik Menüsü Taraması.

Ayarlar

Açıklama

Güvenlik düzeyi

Kaspersky Internet Security, tarama için çeşitli ayarlar kullanır. Uygulamada saklanan ayar kümelerine güvenlik düzeyleri denir:

 • Maksimum. Kaspersky Internet Security her tür dosyayı tarar. Kaspersky Internet Security bileşik dosyaları tararken aynı zamanda posta biçimli dosyaları da tarar.
 • Optimum. Kaspersky Internet Security tüm sabit sürücülerde, ağ sürücülerinde, bilgisayarın çıkarılabilir depolama ortamlarında ve gömülü OLE nesnelerinde yalnızca belirtilen dosya biçimlerini tarar. Kaspersky Internet Security arşivleri ve yükleme paketlerini taramaz.
 • Düşük. Kaspersky Internet Security, yalnızca bilgisayarın tüm sabit sürücülerinde, çıkarılabilir sürücülerinde ve ağ sürücülerinde belirli dosya uzantılarına sahip yeni ve değiştirilmiş dosyaları tarar. Kaspersky Internet Security bileşik dosyaları taramaz.

Tehdit algılandığında uygulanacak eylem

 • Kullanıcıya sor. Kaspersky Internet Security bir tarama sırasında virüs bulaşmış veya muhtemelen virüs bulaşmış bir nesne bulursa bu durumu anında size bildirir ve tespit edilen nesneye yapılacak işlemi istediğinizi sorar.

  Bu seçenek, Ayarlar → Genel altında Önerilen eylemleri otomatik olarak gerçekleştir onay kutusu işaretli değilse kullanılabilir.

 • Eylemi otomatik olarak seç. Virüs bulaşmış veya muhtemelen virüs bulaşmış nesneler bulunduğunda, Kaspersky Internet Security Kaspersky uzmanlarının önerdiği eylemi gerçekleştirir.
  • Kaspersky Internet Security virüslü bir nesneyi önce temizlemeye çalışır. Temizleme girişimi başarısız olursa dosyayı siler.
  • Kaspersky Internet Security, Kötü amaçlı araçları, reklam yazılımlarını, numara çeviricileri ve şüpheli paketleyicileri sil onay kutusu işaretlendiğinde, virüslü olması muhtemel bir nesneyi siler. Onay kutusu işaretli değilse, Kaspersky Internet Security virüslü olması muhtemel bir nesneyi silmez. Bunun yerine, Bildirim Merkezi'nde bu nesnenin algılanmasıyla ilgili bir bildirim görüntülenir (açmak için ana uygulama penceresindeki Ayrıntılar düğmesine tıklayın).

  Bu seçenek, Ayarlar → Genel bölümünde Önerilen eylemleri otomatik olarak gerçekleştir onay kutusu işaretlenmişse kullanılabilir.

 • Temizle; temizleme başarısız olursa sil. Bu seçenek tercih edildiğinde, Kaspersky Internet Security otomatik olarak tespit edilen tüm virüslü dosyaları temizlemeye çalışır. Temizleme girişimi başarısız olursa, Kaspersky Internet Security nesneleri siler.
 • Temizle; temizleme başarısız olursa engelle. Bu eylemi seçerseniz, Kaspersky Internet Security bulduğu virüslü dosyaları otomatik olarak temizlemeyi dener. Temizleme başarısız olursa, Kaspersky Internet Security, bulduğu virüslü dosyalar hakkında tespit edilen nesneler listesine bilgi ekler.
 • Bildir. Bu seçenek tercih edildiğinde, Kaspersky Internet Security, bulduğu virüslü dosyalar hakkında tespit edilen nesneler listesine bilgi ekler.

Etkilenen bir dosyayı temizlemeye veya silmeye çalışmadan önce, Kaspersky Internet Security dosyayı daha sonra geri yüklemeniz için veya daha sonra temizlemeniz mümkün olduğunda kullanmak üzere yedek bir kopya oluşturur.

Tarama kapsamını düzenle

(İçerik Menüsü Tarama ayarlarında mevcut değildir)

Bağlantıya tıklandığında, Kaspersky Internet Security'un tarayabileceği nesnelerin listesini içeren bir pencere açılır. Tarama türüne (Tam Tarama, Hızlı Tarama veya Seçici Tarama) bağlı olarak, varsayılan olarak çeşitli nesneler listeye dahil edilir.

Listeye nesne ekleyebilir veya eklediğiniz nesneleri silebilirsiniz.

Bir nesneyi taramadan kaldırmak için nesneyi listeden silmeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken nesne adının yanındaki kutunun işaretini kaldırmaktır.

Tarama zamanlaması

(İçerik Menüsü Tarama ayarlarında mevcut değildir)

Manuel. Taramayı sizin için uygun olan bir zamanda manuel olarak başlatabileceğiniz çalışma modu.

Zamanlamaya göre. Kaspersky Internet Security'un tarama görevini oluşturduğunuz zamanlamaya göre çalıştırdığı tarama çalıştırma modu. Bu tarama çalıştırma modunu seçerseniz tarama görevini manuel olarak da çalıştırabilirsiniz.

Taramayı şu kullanıcıyla çalıştır

Bağlantıya tıklandığında, taramayı belirli bir kullanıcının haklarıyla çalıştırmayı seçebileceğiniz bir pencere açılır.

Tarama görevi varsayılan olarak haklarını işletim sistemine kaydettiğiniz kullanıcının adıyla çalıştırılır. Koruma kapsamı, ağ sürücülerini veya erişim için özel haklar gerektiren diğer nesneleri içerebilir. Kaspersky Internet Security ayarlarında gerekli haklara sahip bir kullanıcı belirtebilir ve bu kullanıcı adına tarama görevini çalıştırabilirsiniz.

Dosya türleri

Kaspersky Internet Security, uzantısız dosyaları yürütülebilir olarak ele alır. Kaspersky Internet Security, bu dosyaları taranmak üzere seçtiğiniz dosya türlerine bakmaksızın her zaman denetler.

Tüm dosyalar. Bu ayar etkinleştirilirse, Kaspersky Internet Security istisnasız tüm dosyaları tarar (tüm biçimler ve uzantılar).

Biçime göre taranan dosyalar. Bu ayarı seçerseniz Kaspersky Internet Security sadece virüs bulaşma olasılığı olan dosyaları tarar. Bir dosya içinde kötü amaçlı kod araması yapılmadan önce, dosya biçimini (örneğin TXT, DOC, EXE) belirlemek için nesnenin iç başlığı incelenir. Tarama ayrıca belirli dosya uzantılarına sahip dosyaları arar.

Uzantıya göre taranan dosyalar. Bu ayarı seçerseniz Kaspersky Internet Security sadece virüs bulaşma olasılığı olan dosyaları tarar. Dosya biçimi, dosyanın uzantısına göre belirlenir.

Sadece yeni ve değiştirilmiş dosyaları tara

Yalnızca yeni dosyaları ve en son tarandıklarından beri değiştirilmiş dosyaları tarar. Bu, taramayı gerçekleştirirken zaman kazanmanızı sağlar. Bu tarama modu hem basit hem de bileşik dosyalara uygulanır.

Bu süreden daha uzun süreyle taranan dosyaları atla

Tek bir nesneyi tarama süresini sınırlar. Belirtilen süre dolduktan sonra, Kaspersky Internet Security dosya taramasını durduracaktır. Bu, taramayı gerçekleştirirken zaman kazanmanızı sağlar.

Arşivleri tara

Arşivleri şu formatlarda tarar: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR ve ICE.

Dağıtım paketlerini tara

Bu onay kutusu, üçüncü taraf dağıtım paketlerinin taranmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Microsoft Office biçimlerindeki dosyaları tara

Microsoft Office dosyalarını (DOC, DOCX, XLS, PPT ve diğer Microsoft uzantıları) tarar. Office biçimindeki dosyalar, OLE nesnelerini de içerir.

E-posta biçimlerini ayır

Bu kutu Kaspersky Internet Security için e-posta biçimindeki ve posta veritabanlarındaki dosyaları tarama seçeneğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Uygulama yalnızca Microsoft Outlook, Windows Mail/Microsoft Outlook Express ve EML posta dosyası biçimlerini, ancak bilgisayarda Microsoft Outlook x86 posta istemcisi varsa tamamen tarar.

Bu kutu işaretlenmişse, Kaspersky Internet Security e-posta biçimli dosyayı ayırır ve e-postanın her bileşenini (gövde, ekler) virüslere karşı çözümler.

Bu kutu işaretlenmemişse, Kaspersky Internet Security e-posta biçimli dosyalı tek bir nesne olarak tarar.

Parola korumalı arşivleri tara

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, Kaspersky Internet Security parola korumalı arşivleri tarar. Arşivde bulunan dosyalar taranmadan önce, ekranda bir parola talebi görüntülenir.

Bu onay kutusu işaretlenmediğinde, Kaspersky Internet Security parola korumalı arşivleri taramayı atlar.

Büyük bileşik dosyaları açma

En büyük dosya boyutu

Onay kutusu işaretlendiğinde, Kaspersky Internet Security belirtilen değerden daha büyük bileşik dosyaları taramaz.

Bu onay kutusunun işareti kaldırıldığında, Kaspersky Internet Security tüm boyutlardaki bileşik dosyaları tarar.

Kaspersky Internet Security, onay kutusunun işaretli olup olmadığından bağımsız olarak arşivlerden çıkarılan büyük dosyaları tarar.

Sezgisel analiz

Kaspersky uygulama veritabanlarının geçerli sürümü kullanılarak tanımlanamayan tehditleri tespit etmek için bir tekniktir. Bilinmeyen kötü amaçlı yazılım veya bilinen bir kötü amaçlı yazılım programında yeni bir değişiklik içerebilecek dosyaları bulmanızı sağlar.

Kötü amaçlı kod için dosyaları tararken, sezgisel çözümleyici yürütülebilir dosyalardaki talimatları yürütür. Sezgisel çözümleyici tarafından yürütülen talimatların sayısı, sezgisel çözümleyici için belirtilen seviyeye bağlıdır. Sezgisel analiz seviyesi, yeni tehditler için yapılan aramaların eksiksizliği ile işletim sistemi kaynaklarına getirdiği yük ve sezgisel analiz için gereken süre arasındaki dengeyi ayarlar.

iSwift Teknolojisi

Bu teknoloji iChecker teknolojisinin NTFS dosya sistemi kullanan bilgisayarlar için geliştirilmiş biçimidir.

iSwift Teknolojisi için sınırlamalar vardır: bir dosyanın dosya sistemindeki spesifik konumuna bağlıdır ve yalnızca NTFS dosya sistemindeki nesnelerle çalışır.

iChecker Teknolojisi

Bu teknoloji belli dosyaları taramadan dışlayarak tarama hızını artırmaya olanak verir. Dosyalar, Kaspersky Internet Security veritabanlarının sürüm tarihini, dosyanın en son tarandığı tarihi ve tarama ayarlarındaki değişiklikleri dikkate alan özel bir algoritma kullanılarak taramanın dışında bırakılır. iChecker Teknolojisi için sınırlamalar vardır: büyük dosyalarla çalışmaz ve yalnızca uygulamanın tanıdığı yapıdaki dosyalara uygulanır (örneğin; EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP ve RAR).

Sayfanın başına git