Aktualizowanie baz danych aplikacji

Kaspersky Internet Security pobiera uaktualnienia z serwerów aktualizacji Kaspersky, które są serwerami HTTP, na których regularnie umieszczane są uaktualnienia dla programu Kaspersky Internet Security.

Uwaga: Aby możliwe było pobieranie uaktualnień z serwerów aktualizacji, niezbędne jest połączenie z internetem.

Domyślnie program Kaspersky Internet Security okresowo wyszukuje uaktualnienia na serwerach aktualizacji Kaspersky. Jeżeli na serwerze dostępne są nowe uaktualnienia, Kaspersky Internet Security pobierze je w tle i zainstaluje na komputerze.

Uruchamianie aktualizacji Kaspersky Internet Security

Możesz uruchomić aktualizację Kaspersky Internet Security na stronie My Kaspersky. Więcej informacji o aktualizacji aplikacji na stronie My Kaspersky można znaleźć w systemie pomocy My Kaspersky.

Możesz zmienić sposób, w jaki Kaspersky Internet Security aktualizuje bazy danych aplikacji. Domyślnie, aplikacja aktualizuje bazy danych automatycznie.

Włącz/wyłącz automatyczne pobieranie aktualizacji baz danych Kaspersky Internet Security

Wyniki wykonania zadań aktualizacji można przejrzeć w oknie Raporty.

Przejdź do góry