Edytowanie listy zaufanych plików, folderów i stron internetowych

Strefa zaufana to lista obiektów, które nie są skanowane ani monitorowane przez program Kaspersky Internet Security. Dodanie obiektów do Strefy zaufanej może być konieczne, na przykład, gdy Kaspersky Internet Security blokuje dostęp do pliku, aplikacji lub strony internetowej, chociaż uważasz obiekt, aplikację lub adres internetowy za całkowicie nieszkodliwy.

Po dodaniu aplikacji do Strefy zaufanej, jej aktywności plikowe i sieciowe (także te podejrzane) nie będą monitorowane. Jednakże Kaspersky Internet Security przeskanuje plik wykonywalny i proces zaufanej aplikacji.

Dodaj/usuń plik lub folder do/z listy zaufanych plików i folderów

Dodaj/usuń zaufaną stronę internetową do/z listy zaufanych adresów internetowych

Włącz monitorowanie zaufanych adresów internetowych

Przejdź do góry