Raporty

Możesz przejrzeć raport z działania Kaspersky Internet Security wyświetlający wszystkie wykryte obiekty. Oprócz tego może zostać utworzony oddzielny raport szczegółowy dla każdego składnika aplikacji: Ochrona plików, Ochrona WWW, Blokowanie ataków sieciowych, Śledzenie na stronach internetowych oraz zadań skanowania antywirusowego i aktualizacji.

Otwórz okno Raporty

Kaspersky Internet Security może zapisywać raporty w formacie tekstowym. Funkcja ta może być przydatna, gdy działanie składników aplikacji lub wykonywanie zadań zakończy się błędem, którego nie możesz naprawić i potrzebujesz pomocy inżyniera pomocy technicznej Kaspersky. W tej sytuacji należy wysłać raport w postaci pliku tekstowego do działu pomocy technicznej Kaspersky. Nasi specjaliści będą mogli przeanalizować problem i rozwiązać go tak szybko jak to będzie możliwe.

Wyeksportuj raport z działania modułu lub zadania programu Kaspersky Internet Security do pliku tekstowego

Domyślnie Kaspersky Internet Security nie zapisuje informacji o zdarzeniach w raportach. Możesz zezwolić na zapisywanie zdarzeń informacyjnych.

Uwaga: To ustawienie dotyczy tylko modułu Ochrona plików. Rejestrowanie zdarzeń informacyjnych znacznie zwiększa całkowity rozmiar pliku raportu.

Zezwól na zapisywanie zdarzeń informacyjnych w raportach

Pliki raportów mogą zawierać dane osobowe uzyskane podczas działania składników ochrony, takich jak Ochrona plików, Ochrona WWW, Śledzenie na stronach internetowych w następujący sposób:

Pliki raportów są przechowywane lokalnie, na Twoim komputerze. Pliki raportów są usuwane 30 dni od ich zapisania. Rozmiar pliku raportu nie może przekraczać 1 MB. Ścieżka dostępu do plików raportu wygląda następująco: ~/Library/Application Support/Kaspersky Lab/KAV/Data/Report.

Przejdź do góry