Ochrona plików

Moduł Ochrona plików zapobiega zainfekowaniu systemu plików komputera. Moduł uruchamia się podczas ładowania systemu operacyjnego, pozostaje w pamięci komputera i skanuje w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych programów wszystkie pliki, które są otwierane, zapisywane lub uruchamiane na Twoim komputerze, oraz wszystkie podłączone dyski. Jeśli wyłączysz Ochronę plików, nie uruchomi się ona podczas ładowania systemu operacyjnego. Należy ręcznie włączyć moduł Ochrona plików.

Włącz/wyłącz moduł Ochrona plików

Dla modułu Ochrona plików możesz utworzyć obszar ochrony.

Dodaj/usuń plik lub folder do/z obszaru ochrony

Dodaj/usuń obiekt z listy domyślnych obiektów do/z obszaru ochrony

Wyłącz ochronę obiektu z obszaru ochrony

Włącz skanowanie woluminu systemowego tylko do odczytu

Podczas próby (użytkownika lub aplikacji) uzyskania dostępu do pliku znajdującego się w obszarze ochrony, moduł Ochrona plików sprawdzi, czy bazy danych iSwift zawierają o nim informacje, a następnie na tej podstawie podejmie decyzję o jego ewentualnym skanowaniu.

Rozpoznanie szkodliwych obiektów jest możliwe dzięki analizie przy użyciu sygnatur, sposobowi wyszukiwania zagrożeń w oparciu o opisy zagrożeń znajdujące się w antywirusowych bazach danych. Oprócz analizy przy użyciu sygnatur moduł Ochrona plików używa analizy heurystycznej i innych technologii skanowania.

Po wykryciu obiektu, aplikacja wyświetli powiadomienie dotyczące wykrytego obiektu i podejmie na nim akcję w oparciu o preferencje Ochrony plików.

Wybierz akcję, jaką Ochrona plików wykona po wykryciu zainfekowanego pliku

Przed próbą wyleczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku Kaspersky Internet Security zapisuje jego kopię zapasową, aby w przyszłości można było go przywrócić lub wyleczyć. Kopia pliku pojawi się w Kwarantannie. Możesz podjąć próbę wyleczenia tego pliku przy użyciu zaktualizowanych antywirusowych baz danych.

Informacje o działaniu modułu Ochrona plików i wszystkich wykrytych obiektach są zapisywane w raporcie.

Uwaga: Jeśli działanie modułu Ochrona plików zostanie zakończone błędem, sprawdź raport i spróbuj ponownie uruchomić moduł. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, możesz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Kaspersky.

Wyświetl raport Ochrony plików

Przejdź do góry