Bật và tắt tiện ích mở rộng Kaspersky Security cho trình duyệt trong các trình duyệt được chọn

Phần mở rộng trình duyệt Kaspersky Security sẽ cảnh báo bạn về các website nguy hiểm và khuyến nghị cách an toàn hơn để nhập mật khẩu và thông tin nhạy cảm trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng phần mở rộng này để bật hoặc tắt một số thành phần và tính năng của Kaspersky Internet Security. Phần mở rộng tương thích với Safari, Google Chrome và Firefox.

Phần mở rộng Kaspersky Security được cài đặt trong Safari theo mặc định. Bạn cần bật phần mở rộng trong trình duyệt này để có thể sử dụng.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể gỡ bỏ tiện ích mở rộng Kaspersky Security khỏi Safari bằng cách gỡ bỏ Kaspersky Internet Security.

Bật tiện ích mở rộng Kaspersky Security cho Safari

Tắt tiện ích mở rộng Kaspersky Security cho Safari

Để sử dụng phần mở rộng trình duyệt Kaspersky Security trong Google Chrome và Firefox, bạn cần cài đặt và bật phần mở rộng cho các trình duyệt này.

Cài đặt và bật phần mở rộng Kaspersky Security cho Google Chrome/Firefox

Để biết hướng dẫn về quản lý phần mở rộng trình duyệt trong trình duyệt Google Chrome/Firefox, hãy xem tài liệu của trình duyệt đó.

Về đầu trang