Kích hoạt Kaspersky Internet Security

Quan trọng: Trước khi kích hoạt Kaspersky Internet Security, đảm bảo rằng ngày và thời gian được đặt trên máy tính của bạn trùng với ngày và thời gian thực tế.

Quá trình kích hoạt ứng dụng liên quan đến thao tác thêm khóa giấy phép vào ứng dụng.

Lưu ý: Cần một kết nối Internet để kích hoạt ứng dụng.

Kích hoạt phiên bản dùng thử

Kích hoạt ứng dụng bằng một mã kích hoạt

Bạn có thể kích hoạt Kaspersky Internet Security for Mac bằng mã kích hoạt cho các ứng dụng Kaspersky sau đây:

Kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt dành cho các ứng dụng Kaspersky khác

Sau khi bạn đã kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt, bạn có thể xem thông tin sau trong cửa sổ Bản quyền:

Bạn cũng có thể kích hoạt Kaspersky Internet Security trên My Kaspersky. Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt các ứng dụng Kaspersky trên My Kaspersky, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Về đầu trang