Cần làm gì nếu quyền truy cập tập tin bị chặn

Kaspersky Internet Security sẽ chặn truy cập đến các tập tin và ứng dụng bị nhiễm mã độc. Nếu một tập tin bị nhiễm mã độc, tập tin đó phải được khử mã độc trước khi bạn có thể truy cập.

Khử mã độc một đối tượng được phát hiện

Khử mã độc tất cả các đối tượng được phát hiện

Nếu bạn biết chắc rằng các cập tin đang bị chặn bởi Chống virus cho tập tin là các tập tin an toàn, bạn có thể thêm chúng vào Vùng được tin cậy.

Về đầu trang