Bộ chặn tấn công mạng

Kaspersky Internet Security sẽ bảo vệ máy tính của bạn trước các cuộc tấn công mạng.

Một cuộc tấn công mạng là nỗ lực đột nhập vào hệ điều hành của một máy tính từ xa. Tội phạm cố thực hiện các cuộc tấn công mạng để chiếm quyền kiểm soát hệ điều hành, gây ra từ chối dịch vụ trong hệ điều hành hoặc truy cập thông tin nhạy cảm. Để đạt được các mục tiêu này, tội phạm mạng sẽ thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp như quét cổng và tấn công vét cạn hoặc sử dụng phần mềm độc hại được cài đặt trên máy tính đang bị tấn công.

Có thể chia các cuộc tấn công mạng thành các loại sau:

Bật/tắt Bộ chặn tấn công mạng

Quan trọng: Nếu bạn tắt Bộ chặn tấn công mạng, thành phần này sẽ không được bật lại tự động khi Kaspersky Internet Security khởi chạy lại hoặc sau khi hệ điều hành khởi động lại. Bạn phải bật lại Bộ chặn tấn công mạng một cách thủ công.

Khi ứng dụng phát hiện hoạt động mạng nguy hiểm, Kaspersky Internet Security sẽ tự động thêm địa chỉ IP của máy tính tấn công vào danh sách máy tính bị chặn, trừ khi máy tính tấn công ở trong danh sách các máy tính được tin cậy.

Chỉnh sửa danh sách các máy tính bị chặn

Bạn có thể tạo và chỉnh sửa danh sách các máy tính được tin cậy. Kaspersky Internet Security không tự động chặn địa chỉ IP của các máy tính này ngay cả sau khi phát hiện ra hoạt động mạng nguy hiểm từ chúng.

Chỉnh sửa danh sách các máy tính được tin cậy

Khi phát hiện một cuộc tấn công mạng, Kaspersky Internet Security sẽ ghi lại thông tin về cuộc tấn công trong một báo cáo.

Lưu ý: Nếu thành phần Bộ chặn tấn công mạng dừng chạy kèm theo lỗi, bạn có thể xem báo cáo và thử khởi chạy lại thành phần này. Nếu sự cố không được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Xem báo cáo Bộ chặn tấn công mạng

Về đầu trang