Om datafremskaffelse

Du kan se oplysninger om de data, der leveres til AO Kaspersky Lab ved hjælp af tidligere versioner af programmet:

For at overholde loven indvilliger du i automatisk at frembringe følgende oplysninger:

Du accepterer, at følgende oplysninger automatisk afgives med henblik på forbedring af appens kvalitet samt analyse af brugertilfredsheden:

For at forbedre driftssikkerhed indvilliger du i automatisk at frembringe følgende oplysninger:

For at fjernstyre dine erhvervede licenser og beskyttelsen af din computer via My Kasperskys websted, indvilliger du automatisk at angive følgende oplysninger:

For at kunne træffe en beslutning om rækkefølge/prioritet for frigivelse af produktversionsopdateringer og træffe beslutning om ophør af support til produktversioner skal rettighedshaver modtage og behandle følgende oplysninger:

For at forbedre kvaliteten af produktets ydeevne skal rettighedshaver modtage og behandle følgende oplysninger:

For at give dig softwarens kernefunktionalitet accepterer du automatisk at indsende følgende oplysninger:

På enheder med operativsystemet Android 8 eller nyere kan der genereres et entydigt enheds-id ved hjælp af hash-summen af annonce-id'et og enhedsmodellen. I tilfælde, hvor brugeren har nulstillet værdien i annonce-id'et, leveres nye og gamle værdier fra enheden umiddelbart efter nulstillingen.

For at sikre softwares uafbrudte drift indvilliger du automatisk at give følgende oplysninger til Crashlytics:

For at kunne identificere nye og udfordrende datasikkerhedstrusler og deres kilder, så vel som trusler om indtrængning, og for at kunne oprette øjeblikkelige foranstaltninger mhp. at forbedre beskyttelsen af den af brugeren opbevarede og behandlede data, erklærer du dig enig i automatisk at levere følgende oplysninger til Kaspersky Security Network cloud service:

Ved deltagelse i KSN indvilger brugeren i at levere følgende oplysninger til brug for alle de ovenstående formål:

Med henblik på at give rettighedshaveren mulighed for at oprette effektive markedsførings- og informationsmaterialer, indvilliger du automatisk at angive følgende oplysninger:

Med henblik på at give rettighedshaveren mulighed for at oprette effektive markedsførings- og informationsmaterialer, indvilliger du automatisk at sende følgende oplysninger til AppsFlyer, BigQuery, MyTracker og Firebase Cloud Messaging:

Til toppen af siden