De app verwijderen

Het wordt aanbevolen het Kaspersky Internet Security-menu te gebruiken om de app te verwijderen.

Ga als volgt te werk om Kaspersky Internet Security te verwijderen:

  1. Open Kaspersky Internet Security.
  2. Tik op Instellingen > Instellingen > App verwijderen.
  3. Tik op het scherm Kaspersky Internet Security verwijderen op Volgende.
  4. Voer indien nodig de geheime code van de app in.

    De app vraagt om de geheime code als het selectievakje Bescherming tegen verwijdering is geselecteerd in de instellingen voor Anti-Diefstal.

  5. Bevestig het verwijderen van Kaspersky Internet Security.

Kaspersky Internet Security zal worden verwijderd.

Als u Antidiefstal hebt ingeschakeld, is Kaspersky Internet Security voor Android geselecteerd als apparaatbeheerder. U moet beheerdersrechten deactiveren voordat u Kaspersky Internet Security voor Android verwijdert via de lijst met apps of Google Play.

Hoe u beheerdersrechten voor de app kunt deactiveren

Naar boven