Bắt đầu quét toàn bộ

Kaspersky khuyến nghị bạn chạy quét toàn bộ thiết bị của mình ít nhất một lần mỗi tuần để đảm bảo dữ liệu cá nhân được an toàn.

Để bắt đầu quét toàn bộ,

Trên bảng khởi chạy nhanh Kaspersky Internet Security, chạm vào Quét > Quét toàn bộ.

Về đầu trang