Bắt đầu quét nhanh

Tác vụ quét nhanh chỉ có thể được sử dụng để quét các ứng dụng được cài đặt. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Free, Kaspersky khuyến nghị bạn chạy quét nhanh ngay khi các ứng dụng mới được cài đặt.

Để bắt đầu quét nhanh,

Trên bảng khởi chạy nhanh Kaspersky Internet Security, chạm vào Quét > Quét nhanh.

Về đầu trang