Bắt đầu quét các tập tin và thư mục

Bạn có thể quét một tập tin hoặc thư mục trên bộ nhớ nội bộ của thiết bị hoặc một thẻ nhớ.

Để quét một thư mục hoặc tập tin:

  1. Trên bảng khởi chạy nhanh Kaspersky Internet Security, chạm vào Quét > Quét thư mục.
  2. Chọn một thư mục hoặc tập tin để quét.
  3. Chạm vào để bắt đầu quét.
Về đầu trang