Bảo vệ trong thời gian thực

Bảo vệ trong thời gian thực cung cấp tính năng bảo vệ chống virus. Thành phần này phát hiện và vô hiệu các mối đe dọa, phần mềm quảng cáo và ứng dụng mà kẻ xâm nhập có thể sử dụng để gây hại cho thiết bị hoặc khai thác dữ liệu cá nhân của bạn.

Thành phần này được gọi là Trình quét trong phiên bản Free của ứng dụng. Nó được gọi là Bảo vệ trong thời gian thực trong phiên bản Premium.

Trình quét

Trình quét thực hiện các chức năng sau:

Bạn phải khởi chạy tính năng quét thiết bị một cách thủ công trong phiên bản Free.

Bảo vệ trong thời gian thực

Bảo vệ trong thời gian thực bao gồm tất cả các chức năng Trình quét và cung cấp tính năng bảo vệ thiết bị tự động 24/7. Bảo vệ trong thời gian thực phát hiện các mối đe dọa trong các tập tin đang mở và quét các ứng dụng trong thời gian thực khi chúng được cài đặt trên thiết bị. Cơ sở dữ liệu chống virus và dịch vụ đám mây Kaspersky Security Network được sử dụng để cung cấp tính năng bảo vệ tự động.

Nếu một ứng dụng thu thập và gửi thông tin được cài đặt trên thiết bị của bạn, Kaspersky Internet Security có thể phân loại ứng dụng này là phần mềm độc hại.

Cấu hình thiết lập Bảo vệ trong thời gian thực

Xem thêm

Quét

Cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus

Về đầu trang