Chuyển thông số cài đặt VPN sang Kaspersky Internet Security cho Android

Giờ đây, bạn có thể sử dụng VPN trong ứng dụng tất cả trong một mới được nâng cấp — Kaspersky Internet Security cho Android. Ứng dụng này có mọi tính năng bạn cần để bảo vệ và đảm bảo quyền riêng tư, đồng thời còn có tất cả các tính năng khác của Kaspersky Security Cloud và Kaspersky VPN Secure Connection.

Khi bạn cài đặt Kaspersky Internet Security, hãy nhấn vào VPN và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển thông số cài đặt VPN của bạn.

Sau khi các thông số cài đặt này được chuyển sang, VPN sẽ hoạt động thông qua Kaspersky Internet Security. Đồng thời, chức năng VPN sẽ ngừng hoạt động trong Kaspersky Security Cloud và Kaspersky VPN Secure Connection, và bạn có thể xóa các ứng dụng này.

Kết nối an toàn sẽ tự động bị tắt trong khi thông số cài đặt VPN đang được chuyển sang Kaspersky Internet Security.

Cả hai ứng dụng phải được kết nối với cùng một tài khoản My Kaspersky. Nếu bạn quyết định sử dụng các tài khoản My Kaspersky khác nhau, chỉ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật mới có thể giúp bạn chuyển gói đăng ký từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Nếu bạn có tài khoản My Kaspersky với gói đăng ký Cao cấp của Kaspersky VPN Secure Connection, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Kaspersky Internet Security và sử dụng gói đăng ký.

Nếu bạn sử dụng gói đăng ký ẩn danh cho Kaspersky VPN Secure Connection, bạn sẽ phải kết nối với tài khoản My Kaspersky của mình. Như vậy, gói đăng ký của bạn sẽ được ẩn danh.

Không thể chuyển lại thông số cài đặt từ Kaspersky Internet Security. Nếu bạn quyết định tiếp tục sử dụng Kaspersky Security Cloud hoặc Kaspersky VPN Secure Connection, bạn sẽ phải thiết lập cài đặt VPN theo cách thủ công.

Về đầu trang