Om dataforsyning (EU, Storbritannia, innbyggere i den amerikanske staten California, Brasil)

Se informasjon om hvilke opplysninger som sendes til Kaspersky når du bruker tidligere versjoner av appen.

Data levert til Kaspersky med Kaspersky-appen 11.85.X.XXX og nyere

Kaspersky beskytter all informasjon som mottas i denne forbindelse i henhold til lovgivningen og gjeldende Kaspersky-regler. Opplysninger overføres i sikre kanaler.

Vi bruker personlige og ikke-personlige opplysninger.

Personopplysninger

Du kan se personopplysningene som sendes i henhold til Sluttbrukerlisensen, Personvernerklæringen, Markedsføringserklæringen eller Kaspersky Securitys nettverkserklæring i det tilhørende juridiske dokumentet.

Se et juridisk dokument

Ikke-personlige opplysninger

Vi bruker følgende ikke-personlige opplysninger for å opprettholde kjernefunksjonaliteten i programvaren:

Hvis du logger på nettportalen med kontoen din i en tredjepartsleverandør autentiseringstjeneste, må rettighetshaveren motta og behandle følgende informasjon fra enheten din:

Følgende data kan også bli behandlet:

Databehandling i autentiseringstjenesten styres av hver enkelt autentiseringsleverandørs personvernerklæring.

Tilgjengeligheten til leverandørens autentiseringstjeneste avhenger av regionen og versjonen av programvaren, og kan variere basert på region og versjon.

For å sikre uavbrutt drift av programvaren, må leverandøren av tredjepartstjenester behandle og motta følgende informasjon om lisensen du har anskaffet, og datamaskinen du skal installere programvaren på:

Rettighetshaveren er ikke ansvarlig for behandling av dataene når du benytter deg av tredjepartstjenestene. Ved å bruke programvaren for å få tilgang til eller bruke tredjepartstjenester er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med reglene for databehandling som er beskrevet i personvernpolicyen til leverandøren av tredjepartstjenestene.

Leverandøren av tredjepartstjenesten behandler informasjon i samsvar med sin personvernerklæring. Du kan finne og lese det fullstendige innholdet på https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms

Toppen av siden