O poskytování dat (ostatní regiony)

Zobrazit informace o datech poskytovaných společnosti Kaspersky při používání předchozích verzí aplikace.

Data poskytnutá společnosti Kaspersky pomocí aplikace Kaspersky verze 11.96.X.XXX a novějších

Společnost Kaspersky chrání veškeré takto získané informace v souladu se zákonem a příslušnými pravidly společnosti Kaspersky. Data jsou přenášena zabezpečeným kanálem.

Seznam údajů poskytovaných podle podmínek každého právního dokumentu si můžete prohlédnout v příslušném právním dokumentu.

Prohlédněte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem, zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení Kaspersky Security Network

Kromě toho souhlasíte, že přijímáte licenční smlouvu s koncovým uživatelem a poskytnete společnosti Kaspersky následující údaje:

Aby bylo možné poskytovat základní funkce softwaru, musí být do služby Huawei Push Kit automaticky a pravidelně zasílána následující data:

Do služby Huawei Push Kit jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Přístup k informacím a ochrana informací se řídí příslušnými podmínkami používání služby Huawei Push Kit.

Aby bylo možné poskytovat základní funkce softwaru, který je předinstalován na zařízení Samsung, musí být do služby SbS Softline automaticky a pravidelně zasílána následující data:

Do služby SbS Softline jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Přístup k informacím a jejich ochrana se řídí zásadami ochrany osobních údajů. Jejich úplný obsah najdete k nahlédnutí na stránce http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Funkce Soukromí na sociálních sítích vám pomáhá spravovat nastavení soukromí ve službách Google a Facebook. Během používání softwaru budou automaticky a pravidelně odesílány následující údaje službě, kterou si zvolíte, aby bylo dosaženo deklarovaného účelu:

Data jsou vybrané službě předávána zabezpečeným kanálem. Informace o tom, jak jsou údaje zpracovávány ve vámi zvolené službě, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné služby.

Dostupnost služby závisí na regionu a verzi používaného softwaru a může se lišit podle regionu a verze.

Pro základní funkce lze data nainstalovat a stáhnout ve službě Firebase:

Do služby Firebase jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Informace o způsobu, jímž jsou údaje zpracovávány ve službě Firebase, jsou zveřejněny na adrese: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

K zajištění funkčnosti QR skeneru budou ve službě Huawei poskytnuty a zpracovány následující údaje:

Zpracování dat ve službě Huawei probíhá přes zabezpečený kanál. Zpracování údajů probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Huawei a je dostupné na adrese: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Začátek stránky