Włączanie modułu Anti-Theft

W celu rozpoczęcia korzystania z funkcji Anti-Theft:

 1. Na panelu szybkiego uruchamiania Kaspersky Internet Security dotknij Anti-Theft.

  Zostanie uruchomiony kreator konfiguracji Anti-Theft.

 2. Przejrzyj opis funkcji i dotknij Dalej.
 3. Nadaj aplikacji wymagane uprawnienia. Te uprawnienia są niezbędne do ochrony Twojego urządzenia w przypadku jego zagubienia lub kradzieży.
 4. Zaloguj się na swoje konto My Kaspersky, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 5. Ustaw kod odblokowujący, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś podczas konfigurowania Blokada aplikacji lub Ochrony prywatności.
 6. Nadaj aplikacji zaawansowane uprawnienia, aktywując Administratora urządzenia. Te uprawnienia są niezbędne do wykonywania poleceń Anti-Theft na urządzeniu w przypadku jego zagubienia lub kradzieży.
  1. W oknie z informacjami o zaawansowanych uprawnieniach dotknij Dalej.
  2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi uprawnień administratora.
  3. Dotknij Aktywuj aplikację administratora tego urządzenia.

  Niektóre kroki mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

 7. Dotknij Gotowe.

Moduł Anti-Theft został skonfigurowany. Główne funkcje Anti-Theft zostały włączone. Jeśli to konieczne, włącz dodatkowe funkcje ochrony: SIM Watch i ochronę dezinstalacji.

Jeśli nie chcesz korzystać z niektórych funkcji Anti-Theft, w oknie głównym funkcji Anti-Theft dotknij panel z nazwą funkcji i ustaw przełącznik w pozycji wyłączenia.

Przejdź do góry