Ochrona aplikacji przed odinstalowaniem

Możesz chronić program Kaspersky Internet Security przed usunięciem go z urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie zostanie skradzione, przestępcy nie będą mogli odinstalować Kaspersky Internet Security i tym samym zapobiec korzystaniu z funkcji Anti-Theft.

Zmiana niektórych ustawień systemowych przerywa działanie funkcji ochrony w Kaspersky Internet Security. Jeśli włączysz ochronę dezinstalacji, takie ustawienia systemowe są chronione przed zmianami. Jeśli ktoś spróbuje je zmienić, Twoje urządzenie zostanie zablokowane. Będziesz mógł odblokować urządzenie, korzystając z kodu PIN urządzenia, wzoru odblokowującego lub odcisku palca.

W celu ochrony programu Kaspersky Internet Security przed usunięciem go z urządzenia:

  1. Na panelu szybkiego uruchamiania Kaspersky Internet Security dotknij Anti-Theft.
  2. Odblokuj dostęp do funkcji przy użyciu tajnego kodu, wzoru lub odcisku palca.
  3. W sekcji Ochrona dodatkowa dotknij Ochrona przed dezinstalacją.
  4. Włącz funkcję.

Program Kaspersky Internet Security wyświetli pytanie o podanie tajnego kodu w momencie próby odinstalowania go. Urządzenie zostanie zablokowane, gdy ktoś spróbuje zmienić ustawienia systemowe mające wpływ na ochronę urządzenia.

Przejdź do góry