Zmiana tajnego kodu

W celu zmiany tajnego kodu:

  1. Dotknij Ustawienia > Ustawienia > Blokada ekranu > Zmień tajny kod.
  2. Wprowadź bieżący tajny kod aplikacji.
  3. Wprowadź nowy tajny kod.
  4. Potwierdź nowy tajny kod.

Nowy tajny kod zostanie zastosowany.

Przejdź do góry