O poskytování dat

Můžete zobrazit informace o datech poskytovaných společnosti AO Kaspersky Lab předchozími verzemi aplikace:

Kvůli shodě se zákonem souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací:

Za účelem zlepšování kvality aplikace a k provádění analýzy spokojenosti uživatelů souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací:

Za účelem zlepšování provozní ochrany souhlasíte s automatickým odesíláním následujících informací:

Za účelem vzdálené správy vašich získaných licencí a ochrany vašeho počítače prostřednictvím webu My Kaspersky souhlasíte s automatickým odesíláním následujících informací:

Abyste mohli používat hlavní funkce softwaru, souhlasíte s automatickým odesíláním následujících informací:

Na zařízeních s operačním systémem Android 8 nebo vyšší verze může být vygenerován jedinečný identifikátor zařízení pomocí kontrolního součtu reklamního ID a modelu zařízení. V případě, že uživatel resetoval hodnotu reklamního ID, budou ze zařízení poskytnuty nové a staré hodnoty ihned po resetu.

Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz softwaru, souhlasíte s automatickým odesíláním následujících informací do systému Crashlytics:

Aby bylo možné identifikovat nové a nebezpečné hrozby pro zabezpečení dat a jejich zdroje, hrozby napadení a za účelem provedení okamžitých opatření na zvýšení ochrany dat uložených a zpracovávaných uživatelem s počítačem, souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací do cloudové služby Kaspersky Security Network:

Pokud se účastníte služby KSN, souhlasíte s tím, že budete ke všem výše zmíněným účelům poskytovat následující informace:

Aby mohl držitel práv vytvářet účinné marketingové a informační materiály, souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací:

Aby mohl držitel práv vytvářet účinné marketingové a informační materiály, souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací službám AppsFlyer, Google Analytics, BigQuery a Firebase Cloud Messaging:

Začátek stránky