Przeglądanie informacji o subskrypcji

Informacje o subskrypcji oraz o użytkownikach subskrypcji można sprawdzić w sekcji Subskrypcje.

W celu sprawdzenia informacji o subskrypcji:

  1. Przejdź do sekcji Subskrypcje.
  2. Kliknij żądaną subskrypcję.

Zostanie otwarte okno zawierające informacje o subskrypcji.

Przejdź do góry