Konfigurowanie dostępu do aplikacji niezależnie od ich kategorii

Konfigurowanie dostępu do aplikacji lub kategorii aplikacji nie jest dostępne dla urządzeń z systemem iOS i macOS.

Domyślnie, Kaspersky Safe Kids zablokuje niektóre przeglądarki, które nie są w pełni kompatybilne na urządzeniach z systemami Windows i Android, a także aplikacje, które mogą być używane przez dzieci do ominięcia skonfigurowanych ustawień ochrony. W dowolnym momencie możesz edytować ustawienia dostępu do aplikacji w sposób opisany poniżej.

W celu skonfigurowania dostępu do aplikacji niezależnie od jej kategorii:

 1. Przejdź do sekcji Dzieci.
 2. Wybierz profil dziecka.
 3. Przejdź do podsekcji Aplikacje.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia.
 5. Upewnij się, że przełącznik Monitorowanie aplikacji jest włączony. Jeśli przełącznik jest wyłączony, włącz go.
 6. Wybierz urządzenie dziecka.
 7. Dla aplikacji na urządzeniu, dla którego chcesz zezwolić na lub ograniczyć dostęp, kliknij odnośnik po prawej stronie nazwy aplikacji z bieżącym typem dostępu.
 8. Dla określonej aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zezwolić dziecku na dostęp do aplikacji, z listy rozwijalnej wybierz Dozwolone.
  • Aby zablokować dziecku dostęp do aplikacji, z listy rozwijalnej wybierz Zabronione.
  • Aby ograniczyć korzystanie z aplikacji, z listy rozwijalnej wybierz Ograniczone i określ liczbę godzin, przez jaką dziecko może korzystać z aplikacji w ciągu dnia.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Nowe ustawienia zostaną zastosowane na urządzeniach dziecka z połączeniem internetowym w przeciągu kilku minut.

Przejdź do góry