Tworzenie terminarza korzystania z urządzenia

W celu utworzenia terminarza korzystania z urządzenia:

 1. Przejdź do sekcji Dzieci.
 2. Wybierz profil dziecka.
 3. Przejdź do podsekcji Korzystanie z urządzenia.
 4. Otwórz zakładkę Ustawienia.
 5. Kliknij Ustawienia na panelu żądanego urządzenia. W pierwszej kolejności konieczne może być włączenie przełącznika funkcji.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz, żeby aplikacja wyświetlała ostrzeżenie, gdy dziecko nie powinno korzystać z urządzenia, w sekcji Rodzaj monitorowania wybierz Pokaż ostrzeżenie.
  • Jeśli chcesz, żeby aplikacja blokowała korzystanie z urządzenia, gdy dziecko nie może korzystać z urządzenia, wybierz Zablokuj urządzenie.
  • Jeśli chcesz uzyskać raporty dotyczące korzystania z urządzenia, wybierz Tylko statystyki.

   Urządzenia iOS nie mogą zostać zablokowane ze względu na ograniczenia systemu operacyjnego.

 7. W sekcji Terminarz kliknij Edytuj dla żądanego dnia.
 8. Określ dozwolone korzystanie i zabronione godziny dla tego dnia:
  • Użyj przełącznika Dzienny limit i menu rozwijalnego, aby określić ilość godzin, przez jaką Twoje dziecko może korzystać z urządzenia.
  • Użyj przełącznika Przestój i odnośnika Dodaj, aby określić przedziały czasu, gdy dziecko nie może korzystać z urządzenia.

   Funkcja Przestój jest dostępna w wersji premium. Konieczne może być zaktualizowanie aplikacji dziecka do najnowszej wersji.

 9. Edytuj inne dni tygodnia.
 10. Kliknij Zapisz.

Dodatkowe zgłoszenia dotyczące czasu

Jeśli codzienne ograniczenie zostanie przekroczone lub zostanie utworzony terminarz przestoju, Twoje dziecko może poprosić o dodatkowy czas korzystania z aplikacji. Otrzymasz wiadomość e-mail lub powiadomienie typu „push” z prośbą.

Jeśli zezwolisz na dodatkowy czas, Twoje dziecko może korzystać z dodatkowych godzin w dowolnym momencie w ciągu dnia wysłania zgłoszenia, aż do północy. Zaplanowany przestój zostanie zignorowany przez aplikację. Godziny po północy także będą ignorowane. Zgłoszenie jest jednorazowe i nie zmienia predefiniowanego terminarza.

Zobacz również

Modyfikowanie ustawień powiadomień

Przejdź do góry