Informacje o Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager chroni wszystkie Twoje hasła i inne informacje poufne (np. dane paszportu, szczegóły finansowe i medyczne) przy pomocy jednego hasła głównego. Możesz zainstalować Kaspersky Password Manager na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych korzystających z systemów Microsoft® Windows®, macOS, Android™ lub iOS™, aby zabezpieczyć zsynchronizować swoje dane.

Przechowuj hasła i inne ważne informacje w zasięgu ręki

Kaspersky Password Manager przechowuje następujące rodzaje informacji:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy danych chronionych przez Kaspersky Password Manager.

Automatycznie uzupełniaj formularze i loguj się na stronach internetowych

Jeśli otworzysz stronę internetową wymagającą podania loginu i hasła, Kaspersky Password Manager automatycznie użyje przechowywanych kont stron internetowych do uzupełnienia pól formularzy lub logowania użytkownika. Dowiedz się więcej.

Chroń informacje poufne

Kaspersky Password Manager przechowuje wszystkie dane w postaci zaszyfrowanej i deszyfruje je po wprowadzeniu hasła głównego. Kaspersky Password Manager nigdzie nie przechowuje Twojego hasła głównego i jest ono znane tylko Tobie. Dostępu do danych nie można uzyskać bez hasła głównego—jeśli je utracisz, stracisz również dostęp do danych. Dowiedz się więcej.

Jeśli Twoje urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 6.0 lub nowszego i obsługuje uwierzytelnianie odciskiem palca, które jest włączone w ustawieniach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego. Więcej informacji na temat konfigurowania i korzystania z uwierzytelniania odciskiem palca można znaleźć na stronie Centrum pomocy Android .

Generuj silne hasła

Użyj Generatora haseł, aby wygenerować hasła, które są unikatowe, silne i zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej.

Zsynchronizuj dane na wielu urządzeniach

Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia. Dowiedz się więcej.

Zarządzaj danymi online

Zarządzaj wszystkimi danymi na koncie My Kaspersky, do którego możesz uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Dowiedz się więcej.

Przejdź do góry