Importere data (Mac)

Viktig: Importen er kun tilgjengelig for Kaspersky Password Manager versjon 9.2 eller nyere.

Lagre alle passordene dine i ett klarert program for å strømlinjeforme pålogging på nettsteder og programmer, samt utfylling av nettskjemaer.

Kaspersky Password Manager støtter import av brukernavn og passord for nettsteder fra de nyeste versjonene av følgende programmer som var tilgjengelige da Kaspersky Password Manager ble lansert: LastPass, KeePass, Dashlane, 1Password, and Norton Identity Safe 2014 (inkludert den nyeste versjonen av Norton Security).

Viktig: Du kan bare importere data fra en CSV-fil. Pass på at du velger dette formatet når du eksporterer data fra andre programmer.

Importere passord fra en CSV-fil

For nettsteder som allerede finnes i hvelvet, legges kontoer med nye brukernavn til i listen over eksisterende kontoer. Kontoer som har samme brukernavn i hvelvet, importeres ikke, selv om passordene er forskjellige.

For nettsteder som ikke er lagret i Kaspersky Password Manager, avhenger importatferden av programversjonen. I premiumversjonen importeres de som aktive og legges til i listen over eksisterende nettsteder. I gratisversjonen importeres de som inaktive. Inaktive nettsteder vises under aktive nettsteder i hovedprogramvinduet. Du kan aktivere importerte nettsteder manuelt til å du når grensen for aktive kontoer i gratisversjonen.

Aktivere et nettsted

Til toppen