นำเข้าและส่งออกข้อมูล (Windows)

ขยายทั้งหมด | ย่อทั้งหมด

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลมาที่ Kaspersky Password Manager จาก:

นำเข้าข้อมูลจากสำเนาสำรองข้อมูลคลังของคุณ หรือจากคลังที่สร้างโดย Kaspersky Password Manager เวอร์ชันก่อนหน้า

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมจัดการรหัสผ่านในเบราเซอร์ของคุณ

นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมจัดการรหัสผ่านอื่นๆ

หากคุณใช้ Kaspersky Password Manager เวอร์ชันฟรี และนำเข้ารายการมากกว่าที่เวอร์ชันฟรีอนุญาต รายการเหล่านี้จะปิดไม่ใช้งานเมื่อนำเข้ามาแล้ว

คุณสามารถส่งออกบันทึกและข้อมูลประจำตัวของคุณจากคลังไปยังไฟล์ข้อความแล้วพิมพ์ออกมาได้

ส่งออกข้อมูลเพื่อพิมพ์

ส่งออกข้อมูลในรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้จาก My Kaspersky

ดูเพิ่ม

ดาวน์โหลดเอกสารจากคลังของคุณ

สำรองข้อมูล

ด้านบนของหน้า