Nhập và xuất dữ liệu (Windows)

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Bạn có thể nhập dữ liệu vào Kaspersky Password Manager từ:

Nhập dữ liệu từ bản sao lưu kho bảo mật hoặc từ kho bảo mật được tạo trên phiên bản cũ hơn của Kaspersky Password Manager

Nhập dữ liệu từ các trình quản lý mật khẩu tích hợp của trình duyệt

Nhập dữ liệu từ các trình quản lý mật khẩu khác

Nếu bạn sử dụng phiên bản miễn phí của Kaspersky Password Manager và nhập nhiều mục hơn số lượng được cho phép trong phiên bản miễn phí, các mục này sẽ có trạng thái không hoạt động sau khi chúng được nhập.

Bạn có thể xuất các ghi chú và thông tin đăng nhập của mình từ kho bảo mật ra tập tin văn bản và sau đó in chúng.

Xuất dữ liệu để in

Xuất dữ liệu từ My Kaspersky ra định dạng có thể in

Xem thêm

Tải tài liệu về từ kho bảo mật của bạn

Sao lưu dữ liệu

Về đầu trang