Nhập dữ liệu (Mac)

Quan trọng: Tính năng nhập chỉ khả dụng cho Kaspersky Password Manager phiên bản 9.2 trở lên.

Việc giữ tất cả các mật khẩu của bạn trong một ứng dụng được tin tưởng sẽ giản lược hóa quá trình đăng nhập vào các website và ứng dụng cũng như điền vào các biểu mẫu trực tuyến.

Kaspersky Password Manager hỗ trợ nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho các trang web từ các phiên bản mới nhất của các ứng dụng sau, có sẵn khi Kaspersky Password Manager được phát hành: LastPass, KeePass, Dashlane, 1Password và Norton Identity Safe 2014 (được kèm theo phiên bản mới nhất của Norton Security).

Quan trọng: Bạn chỉ có thể nhập dữ liệu từ một tập tin CSV. Hãy nhớ chọn định dạng này khi xuất dữ liệu từ các ứng dụng khác.

Nhập mật khẩu từ một tập tin CSV

Đối với các website đã tồn tại trong kho bảo mật của bạn, các tài khoản với tên đăng nhập mới sẽ được thêm vào danh sách tài khoản hiện có. Các tài khoản có tên đăng nhập khớp nhau trong kho bảo mật không được nhập kể cả khi mật khẩu của chúng khác nhau.

Đối với các website chưa có trong Kaspersky Password Manager, hành vi nhập tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng của bạn. Trong phiên bản cao cấp, chúng sẽ được nhập như mục đang hoạt động và được thêm vào danh sách các website hiện có. Trong phiên bản miễn phí, chúng sẽ được nhập như mục không hoạt động. Các website không hoạt động được hiển thị trong cửa sổ chính của ứng dụng bên dưới các mục đang hoạt động. Bạn có thể kích hoạt thủ công các website được nhập cho đến khi bạn đạt được giới hạn của phiên bản miễn phí.

Kích hoạt một website

Về đầu trang