Dodawanie wpisów do magazynu

Strony internetowe i aplikacje

Wpis dla strony internetowej można dodać na jeden z następujących sposobów:

Wpisy dla aplikacji można dodać tylko z poziomu okna głównego aplikacji.

Dodawanie strony internetowej z poziomu okna głównego aplikacji

Dodawanie strony internetowej z poziomu okna przeglądarki

Dodawanie aplikacji z poziomu okna głównego aplikacji

Dla jednej strony internetowej lub aplikacji możesz dodać kilka kont. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, Kaspersky Password Manager wyświetli pytanie o wybór konta, którego chcesz użyć do zalogowania, z listy dostępnych kont. Jeśli logujesz się z użyciem loginu, który jeszcze nie został dodany do Kaspersky Password Manager, aplikacja automatycznie rozpozna login jako nowy i wyświetli pytanie o dodanie innego konta dla strony internetowej.

Możesz ręcznie dodać i zmodyfikować nowe konta dla strony internetowej lub aplikacji w oknie głównym aplikacji w dowolnym momencie.

Jeśli logujesz się na stronie internetowej z użyciem istniejącego loginu i nowego hasła, Kaspersky Password Manager wyświetli pytanie o zapisanie nowego hasła dla istniejącego konta.

Dodaj nowe konto z poziomu okna głównego aplikacji

Karty płatnicze, dokumenty, adresy i notatki

Dodawanie karty płatniczej z poziomu okna głównego aplikacji

Dodawanie karty płatniczej z poziomu okna przeglądarki

Dodaj dokument

Dodawanie adresu z poziomu okna głównego aplikacji

Dodawanie adresu z poziomu okna przeglądarki

Dodawanie notatki

Zobacz również

Wyszukiwanie danych w magazynie

Importowanie danych

Zarządzanie magazynem online

Przejdź do góry