Używanie funkcji autozapisywania i autouzupełniania

Zapisz dane automatycznie

Gdy odwiedzasz strony internetowe i wprowadzasz loginy, hasła, dane kart płatniczych lub adresy w formularze online, Kaspersky Password Manager przypomina o dodaniu ich do magazynu.

Loguj się na strony internetowe

Gdy odwiedzasz stronę internetową, Kaspersky Password Manager przeszukuje magazyn pod kątem kont zapisanych dla tej strony. W oparciu o wyniki wyszukiwania i bieżące preferencje użytkownika, Kaspersky Password Manager może zalogować użytkownika, zaoferować wybór konta lub wyświetlić pytanie o utworzenie nowego konta:

Uwaga: Aby rozszerzenie przeglądarki działało, magazyn musi być odblokowany.

Jeśli włączyłeś automatyczne logowanie i wybrałeś domyślne konto dla strony internetowej, Kaspersky Password Manager automatycznie zaloguje użytkownika przy użyciu domyślnego konta.

Uwaga: Kaspersky Password Manager nie może automatycznie zalogować użytkownika, jeśli na stronie internetowej używana jest CAPTCHA.

Otwórz i automatycznie zaloguj na stronie internetowej z poziomu okna głównego aplikacji

Zaloguj na stronie internetowej przy użyciu rozszerzenia dla Safari

Zaloguj na stronie internetowej przy użyciu rozszerzenia dla Firefox lub Chrome

Automatycznie wypełniaj adresy i dane kart płatniczych

Gdy robisz zakupy online, Kaspersky Password Manager przeszukuje magazyn pod kątem kart płatniczych i adresów, aby wypełnić pola do wysyłki i płatności. Jeśli magazyn zawiera odpowiednie wpisy, Kaspersky Password Manager przypomina o wyborze adresu lub karty płatniczej do użycia w formularzu online.

Możesz wyłączyć autozapisywanie i autouzupełnianie, jeśli nie chcesz, aby Kaspersky Password Manager wypełniał formularze online.

Zobacz również

Instalowanie rozszerzenia w przeglądarce

Dodawanie wpisów do magazynu

Rozszerzenie Kaspersky Password Manager

Przejdź do góry