Informacje o synchronizacji danych na urządzeniach

Możesz zmienić dane na dowolnym urządzeniu (na przykład, dodając konto do programu Kaspersky Password Manager zainstalowanego na laptopie), a następnie użyć zaktualizowanych danych na wszystkich innych urządzeniach, na których jest zainstalowany program Kaspersky Password Manager i które są połączone do tego samego konta My Kaspersky.

Podczas dodawania danych do magazynu na jednym urządzeniu aplikacja automatycznie wysyła te dane do magazynu w chmurze, a następnie wysyła je z magazynu w chmurze na inne urządzenia, na których jest zainstalowany program Kaspersky Password Manager i które są połączone z My Kaspersky przy użyciu tego samego konta My Kaspersky.

W momencie uruchamiania Kaspersky Password Manager, program automatycznie synchronizuje dane na wszystkich urządzeniach skojarzonych z tym samym kontem My Kaspersky.

Aktualizowanie danych na wszystkich urządzeniach umożliwia przywrócenie danych w przypadku zmiany lub zgubienia urządzenia.

Ważne: Musisz zaktualizować aplikację do wersji 9.2 lub nowszej na wszystkich swoich urządzeniach podłączonych do tego samego konta My Kaspersky, aby poprawnie zsynchronizować dane na urządzeniach i w magazynie w chmurze.

Zobacz również

Synchronizowanie danych na urządzeniach

Aktualizowanie aplikacji do wersji 9.2 lub nowszej

Przejdź do góry